مجتمع فرهنگی مذهبی شائق، بلوک 13 اگر روزی تمام ستاره ها دفن شود، آسمانی می ماند که سراغ از کهکشان بدهد...

سبک زندگی 37

سبک زندگی 37

هر ساعت خسارت می بینیم

کتابخوانی

لیله الرغائب


سبک زندگی28

سبک زندگی26

سبک زندگی26

75 دقیقه با شائق ...

سبک زندگی

سبک زندگی

سبک زندگی

غیبت ممنوع


غیبت کردن ممنوع


اگر می خواهی نمازت قبول نشود غیبت کردن آزاد است ....غیبت کردن ممنوع

غیبت کردن

حتما دیده ای وقتی جایی آتش می گیرد

مثلا یک خانه یا جنگل یا حتی یک کبیریت

دیده ای چطور آتش سیاه و نابودش می کند!؟

غیبت نیز این کونه است. خوبی ها را می سوزاند

من نمی گویم. صادق آل محمد می گوید ....


غیبت

درباره سايت

مجتمع فرهنگی مذهبی شائق، بلوک 13

همراه با شائق از سرچشمه نور اهل بیت علیهم السلام جرعه ای کامیاب می شویم...

دنبال کنندگان ۵ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

بایگانی

موضوعات